Vi udfører professionelle ventilationsopgaver

Tilbage til webshop

Nytorv - 30 seniorboliger

Fakta boks

Bygherre: Pierre Ejendomme

Totalentreprenør: CJ Anlæg

Projektering af ventilationssystem: Deber Ventilation

Anvendelse: Bolig

Aflevering: 2021

Anlægstype: Genvex ECO 190 XL

I Kolding har Deber Ventilation i samarbejde med totalentreprenøren CJ anlæg, bolig og erhverv ombygget en større kontorbygning til 33 seniorboliger. Deber Ventilations ydelse har bestået af projektering af ventilationssystemet samt udførslen af 30 decentrale ventilationsanlæg i boligerne. På grund af udforinger med plads til installationer, er boligerne lavet med anlæg som er placeret over det nedhængte loft. Anlæggene er udstyret med by-pass funktion, som gør det muligt at køle boligen ned uden brug af strøm - når udetemperatur forholdene er til det. Derudover er anlægget leveret med fugtstyring således anlægget intuitivt sikrer at fugtigheden i boligerne ikke er for høj.  Som brandsikring er valgt et spjældsikret system således boligerne er sikret mod at røg og brand overføres vha. kanalsystemet.

Modtag VIP Nyheder fra Deber Ventilation