Vi udfører professionelle ventilationsopgaver

Tilbage til webshop

ALFA Tower

(Bolig- & komfortventiation)

Bygherre: Oxdal ejendomme

Totalentreprenør: Oxdal

Projektering af ventilationssystem: Ingeniør’ne/Deber Ventilation

Anvendelse: Bolig, bibliotek og p-kælder

Aflevering: 2020

Anlægstype: Exhausto

I Vejen har Deber Ventilation i samarbejde med totalentreprenøren Oxdal en større kontorbygning til 33 seniorboliger. Deber Ventilations ydelse har bestået i udførslen af 30 decentrale ventilationsanlæg i boligerne, komfortventilation i biblioteket og brandventilation i p-kælderen. I boligerne er emhætterne lavet med centralsug vha. tagventilatorer, hvilket giver mulighed for opnå en større emfangsevne sammenlignet med almindelige emhætter, som ventileres gennem ventilationsanlægget.

Biblioteket er udført som behovstyret ventilation vha. VAV spjæld og rumstyrring med C02 og temperatur.  Kanaler trækket er lavet som synlige installationer hvilket stillede skærpede krav til udførslen.

Modtag VIP Nyheder fra Deber Ventilation